Adatkezelési tájékoztató

A „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft. (továbbiakban: adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel az alábbiaknak:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.).

A „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmében, továbbá a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely azok biztonságát garantálja.

A „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft. weboldalán történő adatmegadás esetén az adatkezelés az Ön előzetes, kifejezett és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul.

A „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft. gondoskodik az Ön által megadott adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről. Az adatok kezelésére csak és kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, amíg Ön adatainak kifejezett törlését írásban nem kérvényezi.

Az adatokhoz csak és kizárólag az adatkezelés célját meghatározó „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft. és az általa üzemeltetett weboldal technikai hátterét biztosító adatkezelő fér hozzá, mások számára azok nem hozzáférhetőek.

 

Adatkezelő:

Név: „MÉLY-ÚT” Mély- és Útépítő Kft.

Székhely: 9023 Győr, Körkemence utca 8.

Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-010131

Adatkezelési nyilvántartási szám: (igénylés folyamatban)

 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatban, továbbá kérheti az adatai helyesbítését, törlését. Az adatokra vonatkozó helyesbítési/törlési kérelmét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.-ra küldött e-mail üzenetben teheti meg.

Az adatkezeléssel összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszaival az alábbi szervhez fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

autópálya építés
úthengerek
útgyalu
osztályozó